Hódmezővásárhely - Adó- és értékbizonyítvány

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat adóhatósága az ügyfél kérelmére adó- és értékbizonyítványt állít ki a kérelemben megjelölt, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő ingatlannak/ingatlanoknak a kérelem időpontjában fennálló forgalmi értékéről.

Kulcsszavak: bizonyítvány, adó, érték

Azon természetes és jogi személyek aki számára jogszabály előírja az ügyükhöz kapcsolódóan az adó- és értékbizonyítvány beszerzését.

Az ügyfélnek adó- és értékbizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelmet kell benyújtania.

Az ügyintézési határidő 8 nap.

A benyújtandó nyomtatvány

az  E-ÖNKORMÁNYZAT  portálon, ágazat: adóügy, ügytípus: általános adónyomtatványok címszó alatt kiválasztható:

Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem

űrlap

A kérelemhez szükség van:

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása hagyatéki, gyámhatósági, végrehajtási eljárásokhoz kapcsolódóan illetékmentes, egyéb jogszabályban meghatározott ügyekhez kiállított adó- és értékbizonyítvány illetékköteles Pl. természetes személyek adósságrendezési eljárásához.

Ha az adó- és értékbizonyítvány illetékköteles, az illeték összege 4.000,- Ft, ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozóan kérnek adó- és értékbizonyítványt, akkor az illetéket az összes kért bizonyítvány után, külön-külön kell megfizetni.

Az illetéket Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 10400559-00032629-00000002 számú Illeték beszedési számlájára kell megfizetni

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője

Hagyatéki eljáráshoz kapcsolódóan kiállított adó- és értékbizonyítvány esetében a közlésétől számított 15 napon belül a Csongrád Csanád Megyei Kormányhivatalhoz címzett (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.), de Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez benyújtott illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5 000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft, amelyet a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 10400559-00032629-00000002 számú Illetékbeszedési számlára kell megfizetni.  A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Adó- és értékbizonyítványt akkor lehet kiállítani, ha felhasználását jogszabály kötelezővé teszi.

Tartalmát az ellenkező bizonyításáig mindenki köteles elfogadni.

Nem adható ki adó- és értékbizonyítvány, ha:

Hódmezővásárhely Település