Energiahatékonyság - Határon átnyúló energetikai szakreferensi tevékenység folytatásával kapcsolatos kérelem - Természetes személy

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/C. § (10) - (11) bekezdés és (13)-(15) bekezdés alapján kérelmezhető az űrlap segítségével.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Energiahatékonyság, kérelem, szakreferensi tevékenység, regisztráció, adatváltozás, megszüntetés, hiánypótlás

Határon átnyúló energetikai szakreferensi tevékenységet az a természetes személy folytathat, aki

Az energetikai szakreferens a változás bekövetkezéstől számított 8 napon belül  bejelenti a Hivatal számára a névjegyzékben nyilvántartott adatai tekintetében bekövetkezett változást.
Ha az energetikai szakreferens kötelezettségét nem teljesíti, a Hivatal az adatváltozás bejelentésére kötelezi és 100 000 forintig terjedő bírsággal sújthatja. A bírság ismételten kiszabható.

Jogszabály által meghatározott kötelező mellékletek

16/2018. (XII. 21.) MEKH rendelet 2. melléklet A) táblázat 2. sora alapján.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A határozat ellen közigazgatási per indítható a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül.

 Az EGT-tagállamban letelepedett és ott jogszerűen szolgáltatási tevékenységet folytató természetes személy a Hivatal engedélye alapján láthat el Magyarországon - határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében - energetikai szakreferensi tevékenységet. Az engedély határozatlan időre szól.
EGT-tagállamban letelepedett és ott jogszerűen szolgáltatási tevékenységet folytató természetes személy Magyarország területén letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében történő energetikai szakreferensi tevékenységet akkor folytathat, ha megfelel az Ehat.tv. 21/B. § (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek azzal, hogy mentesül az Ehat.tv.  21/B. § (4) bekezdés c) pontja szerinti szakmai vizsga, valamint az Ehat.tv. 21/B. § (5) bekezdése szerinti továbbképzés és megújító szakmai vizsga letétele alól.
A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében Magyarország területén energetikai szakreferensi tevékenységet végző természetes személy a működése során köteles betartani az energetikai szakreferensi tevékenység folytatására a törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott szabályokat.
A határon átnyúló szolgáltatás keretében energetikai szakreferensi tevékenység folytatására jogosult természetes személyekre és szervezetekre a törvényben és a törvény végrehajtására kiadott rendeletekben a természetes személy energetikai szakreferensekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A Hivatal a névjegyzéki jelöléssel rendelkező, határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult természetes személyt  az Ehat.tv. 21/B. § (3b) bekezdése szerinti névjegyzékbe felveszi.
 

Elismerési eljárás előzetes lefolytatása
A külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett oklevelek magyarországi elismerése a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi. C. törvény alapján történik.
A felsőfokú oklevelek által tanúsított végzettségi szint és az általuk tanúsított szakképzettség elismerése az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának (MEIK) a feladata. Az elismeréssel kapcsolatos további információ az Oktatási Hivatal honlapján az alábbi elérhetőségen található:
https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/kulfoldon_szerzett_oklevelek/felsofoku_oklevel
 

MEKH