Tanulói mulasztás igazolása

A tanuló, vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője a tanuló hiányzása esetén utólag igazolást nyújthat be.

Kulcsszavak: Betegség igazolása, mulasztás igazolása, hivatalos távollét, iskolaérdekű távollét

A magyar köznevelésben adott intézménnyel tanuló jogviszonyban lévő tanuló, vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője.

A rendszerbe történő bejelentkezést követően a menüből kiválasztható és kattintással indítható az ügytípusok közül. Kiskorú esetén a tanuló törvényes képviselőjének kell a benyújtandó kérelmet kitöltenie. A szülő a tanuló mulasztását orvosi igazolás benyújtásával, vagy a Házirendben rögzített szabályoknak megfelelően saját maga igazolja. Előfordulhat valamilyen hivatalos igazolás (pl. hivatalos ügy intézése miatt egy hivatal/intézmény állítja ki az igazolást). Szakképzés esetén a gyakorlati hely felé is igazolni kell a hiányzást (ún. táppénzes papír benyújtásával).

Az ügyintézési határidőt minden esetben a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), vagy Házirendje szabályozza.

Az eljárás indítása díj- és illetékmentes.

Köznevelési intézmény

Fellebbezést minden esetben a köznevelési intézmény fenntartója felé, írásban kell benyújtani a döntéstől számított 15 napon belül. Amennyiben ettől eltérő fellebbezési határidő került meghatározásra, úgy az az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ), vagy Házirendjében kerül megadásra.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről;

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról

KK