Budapest 04. ker. a bérleti jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel pénzbeli térítéssel

A bérbeadó és a bérlő írásbeli megállapodással a bérleti szerződést

Kulcsszavak: bérleti jog megváltás, pénzbeli térítés, bérleti jog megszüntetése, lakás leadása, önkormányzati lakás

Bérlő, vagy az általa meghatalmazott személy, illetve törvényes képviselője.

Kérelem benyújtása, a szükséges mellékletek csatolása.
Minden esetben követelmény, hogy a bérlő érvényes és hatályos (fel nem mondott és le nem járt) bérleti szerződéssel rendelkezzen.

Ügyintézési határidő: 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható

A bérleti jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel pénzbeli térítéssel

Lakbértartozással kapcsolatos igazolások,

közüzemi szolgáltatók nullás igazolásai.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság

A bérleti szerződés közös megegyezéssel – pénzbeli térítés ellenében történő – megszüntetésére elsősorban az Önkormányzat kezdeményezése alapján, önkormányzati érdekből (pl. város rehabilitációs vagy városfejlesztési feladatok végrehajtása, szanálás, stb.) kerülhet sor. A lakás forgalmi értékét értékbecslő állapítja meg.

Nem a szociális helyzet alapján bérbe adott lakás esetében csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor pénzbeli térítés fizetésére.

Az önkormányzati érdek fennállásáról és a pénzbeli térítés mértékének jóváhagyásáról a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.

A bérlőt megillető pénzbeli térítésből le kell vonni a bérlő lakással kapcsolatos tartozásait és a bérlőt terhelő – általa nem teljesített – kötelezettségek pótlásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A pénzbeli térítés kifizetésére csak a lakás leadását követően a lakás műszaki állapotának valamint a fennálló tartozások ismeretében kerülhet sor.

A) Nem állami támogatással épült lakásokra vonatkozó szabályok

A pénzbeli térítés mértéke legfeljebb – amennyiben a bérleti szerződés lejáratáig még több mint öt év van hátra, illetve a határozatlan időre létrejött bérleti szerződés esetében – a kiürített lakás visszaadáskori beköltözhető forgalmi értékének 50 %-a. Amennyiben a bérleti szerződés lejáratáig kevesebb, mint öt év van hátra, úgy a pénzbeli térítés mértéke a szerződésből még hátralévő minden egész év után a kiürített lakás visszaadáskori beköltözhető forgalmi értékének legfeljebb 10 %-a lehet.

B) Állami támogatással épült lakásokra vonatkozó szabályok

Állami támogatással épült lakás (Budapest IV. kerület, Megyeri út 201. 203. 205. szám alatti lakások) bérleti jogviszonyának – pénzbeli térítés ellenében történő – megszűnésekor

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről

Budapest 04. ker. Település