Kérelem az eljáró hatóság/személy kizárására

A szabálysértési eljárásban sértett vagy eljárás alá vont személy, illetve képviselőik kizárást jelenthetnek be a szabálysértési hatóság tagja, a szakértő, az ügyész, illetve a bíró ellen.

Kulcsszavak: szabálysértés, szabálysértési hatóság, kérelem, kizárás, bíróság, törvényszék, járási hivatal, kormányhivatal

A szabálysértési eljárásban sértett vagy eljárás alá vont személy, illetve képviselőik.

Kizárási kérelmet a szabálysértési hatóság vagy bíróság előtt szükséges előterjeszteni.

Kizárási kérelem

A kérelem benyújtása illetékmentes. 

Szabálysértési hatóságok:

A kizárást kimondó határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak, a kizárás megtagadását az ügydöntő határozat elleni jogorvoslatban lehet sérelmezni. Ebben az esetben a járásbíróság vagy törvényszék hoz határozatot.

A kizárás indokoltságáról a szabálysértési hatóság vezetője dönt.

A kizárásról hivatalból vagy bejelentésre a szabálysértési hatóságnál a kifogásolt személy közvetlen felettese, bíró esetében a bíróság elnöke dönt. Ha helyt ad a bejelentésnek, kijelöli az eljáró személyt.

A kizárás általános szabályai

1. A szabálysértési ügyben a szabálysértési hatóság és bíróság tagjaként nem járhat el:

Nem kizárási ok, ha a szabálysértési hatóság tagja a hivatali hatáskörében tudomására jutott szabálysértés miatt tesz feljelentést.

Nem járhat el az ügyben az a szabálysértési hatóság és bíróság, amelynek vezetőjével szemben az 1. pontban meghatározott kizárási ok áll fenn.

A szabálysértési hatóságnak és a bíróságnak az a tagja, aki a kizárási okot maga jelentette be, bejelentésének elbírálásáig az ügyben nem járhat el.

A kizárásról hivatalból vagy bejelentésre a szabálysértési hatóságnál a kifogásolt személy közvetlen felettese, bíró esetében a bíróság elnöke dönt. Ha helyt ad a bejelentésnek, kijelöli az eljáró személyt.

A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

NISZ ZRT.