MBFSZ - PB gázforgalmazás, működési engedély minőségbiztosítási rendszer jóváhagyása

A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről szóló 327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet előírja, hogy a forgalmazói engedélyesnek minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie, továbbá azt be kell nyújtani jóváhagyásra.

Kulcsszavak: MBFSZ, PB gáz, minőségirányítási rendszer

PB-gáz forgalmazók és PB-gáz kiskereskedők.

Az elektronikus megküldést az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír; e-ügyintézés) keretén belül kell teljesíteni, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat címzett részére az MBFSZ ügyek témacsoport, PB gázforgalmazás, működési engedély minőségbiztosítási rendszer jóváhagyása ügytípus alkalmazásával.

A PB-gáz forgalmazására vonatkozó engedély iránti kérelemben ismertetni kell

a) a PB-gáz forgalmazási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját, és

b) az első három évben tervezett PB-gáz forgalom terméktípusonkénti mennyiségét.

Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a PB-gáz forgalmazási tevékenység végzéséhez szükséges, a 327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-ban előírt feltételek teljesítését igazoló dokumentációt.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 41. § (5) bekezdése alapján azt a gázipari tevékenység végzésére jogosult engedélyest, amely a tevékenységét jogszabályban vagy a bányafelügyelet határozatában foglalt előírásoktól eltérően gyakorolja, a bányafelügyelet bírsággal sújtja és a tevékenységét felfüggesztheti vagy a bányafelügyelet által kiadott engedélyt visszavonhatja.

MBFSZ határozat szerint (évente március 31-ig).

Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a PB-gáz forgalmazási tevékenység végzéséhez szükséges, a 327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-ban előírt feltételek teljesítését igazoló dokumentációt.

Csatolandó szakmai dokumentumok: MBIR kézikönyv, folyamatleírások, egyéb utasítások.

Egyes gázipari engedélyes műszaki biztonsági irányítási rendszerének jóváhagyása: 120 000,-Ft.

Módosításának jóváhagyása 62 000,-Ft, amelyet a kérelem benyújtásakor kell megfizetni.

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Jogorvoslat: illetékes Törvényszék

327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről szóló

MBFSZ