ELMŰ-ÉMÁSZ fizetési mód váltás villamos energia vételezéssel kapcsolatban

Ezen a felületen lehetősége van megváltoztatni számláinak jövőbeni fizetési módját.

Kulcsszavak: fizetési mód, utalás, csekk, módosítás

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-vel szerződésben álló ügyfelek.

Kérjük adja meg vevő (fizető) azonosítóját és 8 számjegyből álló felhasználó azonosítóját, majd a kívánt fizetési módot. Egyedi átutalás esetén kérjük, adja meg bankszámlaszámlát.

Bejelentésére a Garantált Szolgáltatások II. pontja szerint 15 napon belül választ kap.

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft  - Contact Center Osztály

Esetleges panasza további orvoslása céljából, amennyiben a kapott válaszokkal, intézkedésekkel nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat bejelentéssel:

A lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnál tehet bejelentést elszámolási, számlázási, ki és visszakapcsolási, illetve méréssel kapcsolatos ügyekben.

Lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat vitás ügye rendezése érdekében.

Hálózattal kapcsolatos csatlakozási, hozzáférési,  rendelkezésre állási panaszokkal fordulhat a MEKH-hez.

Lakossági ügyfelek számára szóló tájékoztató

Vállalkozások, közintézmények számára szóló tájékoztató 

Amennyiben számláit átutalással kívánja kiegyenlíteni, úgy azt az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. részére és bankszámlaszámára szíveskedjen átutalni, mely megtalálható az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. által kibocsátott számlákon.

A honlapunkon megtekintheti üzletszabályzatunkat és a villamosenergia-szabályozással, működéssel, valamint cégcsoportunkkal kapcsolatos jogszabályokat.

ELMŰ-ÉMÁSZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KFT.