345/2014. (XII.23.) számú Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

">

Celldömölk - E-papír szolgáltatás alkalmazása címnyilvántartási ügyekben

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) számú Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Kulcsszavak: címnyilvántartás, e-papír

Az  e-papír szolgáltatás az elektronikus ügyintézés egyszerű ügyintézési módja, lényegében a papíralapú szabad szöveges küldemény elektronikus változatának megfelelő szolgáltatás, mely kizárólag azon címnyilvántartást érintő ügyekben vehető igénybe, melyekre az önkormányzati adóhatóságunk nem biztosít az E-önkormányzat Portálon iForm típusú űrlapot.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolattartásának általános szabályait, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító, illetve egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az Eüsztv. 8. § (1) bekezdése alapján az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 7. § (1) bekezdés c) pontjának rendelkezése értelmében, ha az ügyfél úgy kíván e-Papír szolgáltatás útján beadvány benyújtani, hogy az ügyre vonatkozóan az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus űrlapot rendszeresít, akkor a beadványt be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Az eljárás illetékmentes.

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet

Celldömölk Település