ÉRD - BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Behajtási tilalommal védett vagy korlátozott közterületre/övezetbe való behajtáshoz, továbbá túlsúlyos, illetve túlméretes jármű helyi közúton, továbbá helyi önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánúton való közlekedéshez közútkezelői hozzájárulás. Az útvonalengedélyt az Önkormányzat polgármestere – a helyi közút tulajdonosa és kezelője nevében – adja ki.

Kulcsszavak: Érd - Behajtási engedély, Érd behajtási engedély iránti kérelem

Magánszemély, illetve gazdálkodó szervezet, szolgáltató, akinek ezen ügytípusban felmerülő igénye keletkezik.

A jelzőtáblával elrendelt össztömeg korlátozással érintett helyi közutakon történő közlekedés engedélyezésére közútkezelő behajtási hozzájárulás iránti kérelmet / behajtási engedély iránti kérelmet kell benyújtani az alábbiak szerint:

A behajtási engedély iránti kérelmet írásban a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója, valamint a szállítást igénybevevő és a szállítást végző nyújthatja be (továbbiakban: Kérelmező). A kérelmet, a „BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM” formanyomtatványon, személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben lehet benyújtani, vagy be@erd.hu e-mailcímre megküldeni.

A behajtási engedély lehet eseti, azaz egy naptári napra, egy hónapra, vagy egy félévre szólhat. A behajtási engedély díjmentesen kérhető meg.

A vonatkozó rendelet itt érhető el: 15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 

15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. 5. § (1) bekezdése szerint 3 munkanap

A kérelemben rögzíteni szükséges az alábbiakat:

  • az igénybevétel helyét, célját,
  • a közútkezelői hozzájárulást igénylő nevét, adószámát, továbbá természetes személy üzembentartó esetén lakcímét, nem természetes személy üzembentartó esetén székhelyét,
  • az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontját,
  • a kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy nevét, címét, telefonszámát,
  • a közútkezelői hozzájárulást igénylő jármű üzembentartójának nevét, adószámát, továbbá természetes személy üzembentartó esetén lakcímét, nem természetes személy üzembentartó esetén székhelyét,
  • a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát.

Az eljárás illetékmentes és díjmentes.

Behajtási engedélyezés esetén: Érd MJV Polgármestere

A hozzájárulásban a közút kezelője a közút állagának védelme, a forgalom biztonsága érdekében feltételeket írhat elő.

Érd Település