Kecskemét - Családvédelmi koordináció - Hozzátartozók közötti erőszak

A hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot ellátó intézmények és személyek jelzésére a települési önkormányzat jegyzője családvédelmi koordinációért felelős szervként a hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatokat lát el.

Kulcsszavak: Erőszak, Bántalmazás, Bántalmazott, Bántalmazó, Családvédelem, Távoltartás

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvényben meghatározott, a megelőzéshez kapcsolódó feladatot ellátó intézményeknek és személyeknek jelzési kötelezettségük van.

A jogszabályban meghatározott intézményeken túl más is tehet jelzést, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észleli.

A bántalmazott jelzés hiányában is kérheti személyes meghallgatását.

A családvédelmi koordinációért felelős szerv a bántalmazottat kérelmére személyesen meghallgatja. Ebben az esetben a bántalmazó meghallgatására is sor kerül azzal, hogy a bántalmazott kérelmére a bántalmazót és a bántalmazottat külön-külön kell meghallgatni.

 

A családvédelmi koordinációért felelős szerv a hozzátartozók közötti erőszak, vagy annak veszélye miatt tett jelzés fogadását követően - figyelemmel a hozzátartozók közötti erőszak kiemelkedő súlyára - a bántalmazottat és a bántalmazót személyes meghallgatás érdekében történő megjelenésre hívhatja fel. A bántalmazó és a bántalmazott köteles a családvédelmi koordinációért felelős szerv felhívásában megjelölt helyen és időpontban megjelenni. 

A családvédelmi koordinációért felelős szervre irányadó határidő:

A jelzés beérkezését követően haladéktalanul.

Az eljárásáról és a feltárt tényekről haladéktalanul tájékoztatja a rendőrséget.

A bántalmazóra és a bántalmazottra vonatkozó személyes adatokat a hozzátartozók közötti erőszak miatt kezdeményezett eljárás megindításáig, ha nem kerül sor eljárás megindítására, legfeljebb három hónapig kezelheti.

 

A bántalmazóra és a bántalmazottra irányadó határidő:

Kötelesek a felhívásában megjelölt helyen és időpontban megjelenni.

Személyes meghallgatáskor szükséges okmányok:

 

Az eljárás illeték -és költségmentes. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály

A családvédelmi koordinációért felelős szerv tájékoztatást ad a bántalmazottnak a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható intézkedésekről, a bántalmazottat megillető jogosultságokról, a család és a gyermekek védelmét szolgáló szociális intézményrendszerről és szolgáltatásokról, valamint arról, hogy a hozzátartozók közötti erőszak miatt helye van-e büntető- vagy szabálysértési eljárás megindításának, továbbá a hamis vád következményeiről. A bántalmazott kérelmére a családvédelmi koordinációért felelős szerv gondoskodik arról, hogy a bántalmazott jogi, egészségügyi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget kapjon.

A családvédelmi koordinációért felelős szerv tájékoztatást ad a bántalmazónak a hozzátartozók közötti erőszak folytatásának következményeiről.

A családvédelmi koordinációért felelős szerv tájékoztatja a bántalmazottat és a bántalmazót az igénybe vehető terápiás kezelésekről és más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről. Ezek eléréséhez igény szerint segítséget ad.

 

Kecskemét Település