Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TSM) jogorvoslat

A TSM Rendszerben hozott bírsághatározattal szemben az ügyfél, amennyiben azzal nem ért egyet, fellebbezést nyújthat be.

Kulcsszavak: TSM, tengelysúly

A bírsághatározat címzettje

Az ügyfélnek be kell nyújtania azokat a dokumentumokat, amelyek a hatóság előtt még nem ismertek és vélhetően megváltoztathatják a hatósági döntés tartalmát.

A meghatározott határidő leteltével a bírsághatározat jogerőssé válik.

A bírsághatározat közlésétől számított 15 nap.

Szöveges dokumentum, amelyben az ügyfél megindokolja, hogy miért nem ért egyet a határozattal.  A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az ügyfélnek az eljárásban nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt még nem hivatkozott.

A bírsághatározatban meghatározott fellebbezési díj összege.

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály

Innovációs és Tehnológiai Minisztérium Másodfokú Közúti Ellenőrzési Főosztály

A fellebbezést az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztályánál (1440 Budapest, Pf. 1) – de az Innovációs és Technológiai Minisztérium Másodfokú Közúti Ellenőrzési Főosztályához címzetten – lehet előterjeszteni

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

116. § [A fellebbezés általános szabályai]

(1) Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170

KKEF