Kecskemét - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

  - kedvezményes gyermekétkeztetés,

  - kedvezményes tankönyvvásárlás,

  - egyszeri támogatás

igénybevételére.

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

 

Kulcsszavak: Rendszeres, Gyermekvédelmi, Kedvezmény, Kedvezményes, gyermekétkeztetés

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodásihelyű nagykorú állampolgár.

- szülő, törvényes képviselő

- nagykorúvá vált jogosult

- meghatalmazott

 

Jogosultsági feltételek:

       feltéve, hogy a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igényléséhez szükséges nyilatkozatot az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

A nyilatkozatot Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitika Osztályához kell leadni, személyesen az ügyfélszolgálaton, postai vagy elektronikus úton.

  • a kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amely a Szociálpolitikai Osztály ügyfélszolgálatán (6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.) ügyfélfogadási időben kérhető
  • vagy letölthető a

https://ekecskemet.hu/_upload/editor/Nyomtatvanyok/szocialpolitika/FORMANYOMTATVANY_RGYK.docx oldalról.

- kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelemigazolásai:

  • rendszeres jövedelem esetén: a kérelem benyújtását megelőző egy hónap vonatkozásában
  • nem rendszeres mérhető jövedelem esetén: a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap vonatkozásában
  • munkanélküli esetén: a Járási Hivatal igazolása

 

- iskola-, óvoda-, bölcsődelátogatási igazolások

 

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda

Szociálpolitikai Osztály 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

Szociális és Gyámügyi Osztálya

Az eljárás során környezettanulmány készítésére kerül sor.

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

A 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  

 

Kecskemét Település