Pécs – Egyéb hatósági bizonyítvány kiadása

Erre irányuló kérelemre tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítvány adható ki, illetve az ügyfél által benyújtott irat záradékolható.

Kulcsszavak: államigazgatási hatósági eljárás, hatósági bizonyítvány, záradékolás

Pécs város területén lakcímmel rendelkező személy.

Az eljárás megindításához kérelmet kell benyújtani.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az eljárást 8 napon belül kell lefolytatni, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Minden esetben szükséges:

•             az ügyfél szóbeli, vagy írásbeli kérelme, melynek tartalmaznia kell azt a tényt, amelyet igazoltatni kíván, a felhasználás célját, valamint annak a hivatalnak, intézménynek a nevét, ahol az igazolást fel kívánja használni,

•             két tanú legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt tanúnyilatkozata, avagy személyes megjelenése, akik nyilatkoznak az eljáró ügyintéző előtt az igazoltatni kívánt tény valódiságáról (nincs szükség a tanúk nyilatkozatára, ha az igazoltatni kívánt tényt, adatot más módon bizonyítani lehet),

•             a kérelmező, valamint a két tanú érvényes, személy azonosítására és lakcím igazolására alkalmas okmánya (személyazonosító igazolvány, útlevél, új típusú vezetői engedély és lakcímigazolvány).

Esetlegesen csatolandó:

meghatalmazott által történő ügyintézéskor a meghatalmazás benyújtása.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

A hatósági bizonyítvány határozat, így azzal szemben fellebbezésnek van helye.

A víziközmű érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről szóló igazolás kiállításának, továbbá a 60 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edény kedvezményes igénybevételének kérelmezésére, melyek szintén ezen ügytípusba tartoznak, iForm űrlap került bevezetésre, melyek az E-önkormányzati portálon keresztül nyújthatók be.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Pécs Település