Tpvt. 25/B. §-a szerinti tájékoztatással kapcsolatos eljárás

Az állami irányítás alatt álló kockázati tőkealapok állami támogatás révén megvalósuló, közös irányítást eredményező befektetéseiről szóló tájékoztatás benyújtása a Gazdasági Versenyhivatalhoz.

Kulcsszavak: összefonódás, fúzió, tájékoztatás, állami irányítású tőkealap, közös irányítás állami támogatással megvalósuló tőkebefektetés

A Tpvt. 25/B. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást az irányításszerző tőkealap köteles benyújtani.

A Gazdasági Versenyhivatal által közzétett tájékoztatási űrlapot szükséges benyújtania.

A tájékoztatás benyújtásának elmulasztását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 61. §-a szerinti eljárási bírsággal szankcionálhatja.

Az irányításszerző tőkealap a tranzakció végrehajtásának időpontját követő 30 napon belül köteles tájékoztatni a Gazdasági Versenyhivatalt az összefonódásról.

A tájékoztatást a Gazdasági Versenyhivatal által közzétett tájékoztatást szolgáló űrlapon szükséges benyújtani. Az űrlap elérhető a Gazdasági Versenyhivatal honlapján.

A tájékoztatás benyújtása díjmentes.

Gazdasági Versenyhivatal

A Gazdasági Versenyhivatal a tájékoztatással érintett tranzakció végrehajtását követő hat hónapon belül versenyfelügyeleti eljárást indíthat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó összefonódás jelentős mértékben csökkenti a versenyt az érintett piacon. Ezen eljárás ügyintézési ideje négy hónap.

A Gazdasági Versenyhivatal által a honlapján közzétett formátumú tájékoztatást szolgáló űrlap.

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról.

GVH