Kecskemét - Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele

Az teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat apai jogállást keletkeztet, mely a gyermek családi jogállásának rendezésére szolgál.

Kulcsszavak: apai elismerő nyilatkozat, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

A születendő vagy megszületett gyermek anya és apja

A benyújtandó dokumentumoknál felsorolt iratokkal keresse fel az anyakönyvvezetőt.

  • az anya és az apa érvényes személyi igazolványa, vagy útlevele, vagy vezetői engedélye, lakcímigazolványa
  • elvált családi állapotú anya esetén jogerős bírói ítélet a válásról
  • özvegy családi állapotú anya esetén volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
  • gyermek születése előtt felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat esetén szakorvosi bizonyítvány a fogamzás és a szülés feltételezett időpontjáról

- gyermek születése után felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonata

Nincs fizetési kötelezettség

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Anyakönyvi-Hagyatéki Csoport

Felügyeleti szerv: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.  A határozat ellen a közlésétől számított 30 napon belül, a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre hivatkozással kereset benyújtásának van helye. A keresetlevelet a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (6722 Szeged, Tábor u. 4. postacím: 6701 Szeged, P.:408.) címezve Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetőjénél kell benyújtani. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, azonban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - illetékfeljegyzési jog illeti meg.

https://ekecskemet.hu/_upload/editor/Leirasok_utmutatok/igazgatas/anyakonyv/Teljes_hatalyu_apai_elismer___nyilatkozat_felvetele.doc

 

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Kecskemét Település