ELMŰ-ÉMÁSZ Mérőállás bejelentés villamos energia vételezéssel kapcsolatban

Ezen az űrlapon Önnek lehetősége van mérőóraállás rögzítésére abban az esetben, ha a havi diktálási időszak ezt lehetővé teszi.

Kulcsszavak: bejelentés, mérőállás, fogyasztásmérő, óraállás, diktálás

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-vel szerződésben álló ügyfelek.

Kérjük adja meg vevő (fizető) azonosítóját és 8 számjegyből álló felhasználó azonosítóját majd a fogyasztásmérő(k) gyári számát és az aktuális mérőállást.

Amennyiben nem a diktálási időszakának megfelelőn jelenti be óraállását, Társaságunk becsült fogyasztásról állíthat ki számlát.

Kérjük, hogy diktálási időszakának megfelelően jelentse be óraállását.

ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft  - Contact Center Osztály

Esetleges panasza további orvoslása céljából, amennyiben a kapott válaszokkal, intézkedésekkel nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat bejelentéssel:

A lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnál tehet bejelentést elszámolási, számlázási, ki és visszakapcsolási, illetve méréssel kapcsolatos ügyekben.

Lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat vitás ügye rendezése érdekében.

Hálózattal kapcsolatos csatlakozási, hozzáférési,  rendelkezésre állási panaszokkal fordulhat a MEKH-hez.

Lakossági ügyfelek számára szóló tájékoztató

Vállalkozások, közintézmények számára szóló tájékoztató

A honlapunkon megtekintheti üzletszabályzatunkat és a villamosenergia-szabályozással, működéssel, valamint cégcsoportunkkal kapcsolatos jogszabályokat.

ELMŰ-ÉMÁSZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KFT.