Tiszamenti Regionális Vízművek- Tulajdonos-, számlafogadó-, bérlőváltozás bejelentése iFORM űrlappal

Tulajdonos-, számlafogadó-, bérlőváltozás bejelentése

Kulcsszavak: Tulajdonosváltozás, eltérő számlafogadó változás, bérlőváltozás, elhalálozás

Felhasználó/Tulajdonos

A Felhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új Felhasználó köteles a vízmérő állás megjelölésével a birtokátruházástól számított 15 napon belül – kivéve a Felhasználó elhalálozásának esetét – a Víziközmű-szolgáltató felé bejelenteni. A tulajdonváltozást az Adatváltozás bejelentő nyomtatványon kell kezdeményezni.

TERMÉSZETES SZEMÉLY (Lakossági) felhasználó esetén:

1. korábbi felhasználó: neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, új lakcíme és a víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott felhasználói azonosító száma, a felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme,

2. az új felhasználó vonatkozásában: neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, a bejelentés kelte és a korábbi felhasználó, valamint az új felhasználó aláírása,

3. a felhasználási helyre vonatkozóan a felhasználási hely címe és a felhasználó azonosító száma,  a fogyasztásmérő berendezés gyári száma, a fogyasztásmérő berendezés mérőállása a birtokátruházás napján, a felhasználási hely helyrajzi száma.

NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY felhasználó esetén:

1. korábbi felhasználó elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma), új székhelye, víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott felhasználói azonosító száma,

2. az új felhasználó vonatkozásában az elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma), a bejelentés kelte és a korábbi felhasználó, valamint az új felhasználó cégszerű aláírása, a felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme,

3. a felhasználási helyre vonatkozóan a felhasználási hely címe és felhasználó azonosító száma, a fogyasztásmérő berendezés gyári száma, a fogyasztásmérő berendezés mérőállása a birtokátruházás napján, a felhasználási hely helyrajzi száma.

Elhalálozás esetén: amennyiben még nincs hagyatéki végzés a tulajdonváltozás tényleges bejelentéséig a bejelentőt eltérő számlafogóként rögzítjük vállalati irányítási rendszerünkben.

Amennyiben az átíráshoz szükséges dokumentumok hiányosak, vagy nem egyértelmű, akkor a TRV Zrt. hiánypótlást kér a bejelentést tevő személytől.

Kötbér

Bejelentési kötelezettség 15 nap, elhalálozás esetén 60 nap, a szolgáltató részéről 30 nap

Mindkét fél által aláírt adatváltozást bejelentő lap vagy vele azonos tartalmú dokumentum
tulajdonjogot igazoló dokumentum másolata
több tulajdonos esetén a tulajdonostársak nyilatkozata a szerződéskötéshez

nem lakossági felhasználó esetén a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat és a cégbejegyzési jogosultsági igazolása, vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat;

felhasználó nevében történő változás esetén az ezt igazoló dokumentum

Elhalálozás miatti átírás esetén kérjük,  a halotti anyakönyvi kivonatot és a hagyatéki végzést.

Az ügyintézés díjmentes. Amennyiben a változás bejelentés 15 napon túl, elhalálozás esetén 60 napon túl történik meg, kötbér fizetési kötelezettség lép érvénybe.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt Ügyfélkapcsolati csoport

TRV Zrt. honlapján megtekinthető
 http://www.trvzrt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=98

Az ügyben tájékozódhat  online oldalunkon https://www.vizcenter.hu/trv/szukseges_dokumentumok

Társaságunk honlapján megtekinthető
http://www.trvzrt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=829:a-szerv-alaptevekenysege-feladat-es-hataskoere20210329&catid=32:koezerdek-adatok&Itemid=106

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.