Kíméleti területen vadászat engedélyezése iránti kérelem

A vadászati hatóság a vadászterületet vagy a vadászterület meghatározott részét vadászati kíméleti területnek minősítheti, amennyiben a vad és élőhelyének védelme másként nem biztosítható, a vízivad fészkelésének és vonulásának területén, továbbá a halastó vagy a természetes víz területét a lehalászás idejére.

Kulcsszavak: kíméleti, terület, vadászat, engedélyezés, kérelem

A területi vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosult.

Hiánytalanul kitöltött kérelem beadása szükséges. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. Amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást szükséges a kérelemhez csatolni.

Sommás eljárás esetén 8 nap, teljes eljárás esetén 60 nap.

Vadászterület kódszáma, vadászatra jogosult megnevezése, valamint hiánytalanul kitöltött kérelem beadása szükséges. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. Amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást szükséges a kérelemhez csatolni.

Igazgatási szolgáltatási díj 10.000,-Ft, fellebbezési illeték 3000,- Ft.

Az ügyfél a döntés, határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a másodfokon eljáró vadászati hatóságnál, mely a Pest Megyei Kormányhivatal. A fellebbezést az első fokon eljáró vadászati hatósághoz kell benyújtani a másodfokon eljáró vadászati hatóságnak címezve. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg szükséges benyújtani a 3000,- forintos fellebbezési illeték befizetését igazoló dokumentumot. Abban az esetben, ha a befizetés az első fokon eljáró vadászati hatósághoz történt, az köteles a másodfokon eljáró vadászati hatósághoz befizetni. A másodfokú hatósági döntés ellen közigazgatási per keretében a bíróság jár el. 

A vadászati kíméleti területen a tilalom feloldásáig tilos a vadászat. Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vadászati törvény vonatkozó (38/A. § (1)-(3)) bekezdésében foglaltak szerint, más vadfaj esetében, ha a vadkár másként nem hárítható el, a vadászati hatóság a vadászati kíméleti területen is engedélyezheti a vadászatot. A vadászati hatóság az adott területre vonatkozóan mérlegeli a fennálló okokat és az elérni kívánt célokat, majd a döntésében meghatározza az elejtendő vadfajt és az egyedek számát, a befogás vagy elejtés módját, eszközeit, azt a területet, amelyen a tevékenység gyakorolható, továbbá a tevékenység időtartamát, és a tevékenység vadászati hatóság általi ellenőrzésének módját. A vadászati hatóság a kérelmező részére a tevékenység végrehajtásáról jelentéstételi kötelezettséget ír elő. 

A vadászati tilalom feloldása után minden vadfajra lehet vadászni? Nem, csak annak a vadfajnak a vadászati tilalmát oldja fel a vadászati hatóság, amely vadfajt vadászatát az ügyfél kérelmezte.

EKEIDR2