Kecskemét - Gazdálkodó szervezet által végzett ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítői tevékenységre vonatkozó nyilvántartási adatok módosítása

Bejelentés gazdálkodó szervezet által végzett ingatlanközvetítői, valamint ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítői tevékenység végzésére vonatkozó nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásokra.

Kulcsszavak: ingatlanközvetítői adatváltozás, ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítői adatváltozás

bármely gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozó)

Az üzletszerű ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítő tevékenységre vonatkozó nyilvántartásban bekövetkezett adatváltozást a megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzőjéhez, mint ingatlanvállalkozás felügyeleti hatósághoz kell bejelenteni.

A bejelentés kizárólag elektronikus úton, űrlap beküldésével tehető meg a www.ekecskemet.hu weboldalon keresztül.

Az elektronikus űrlap elérhető https://ekecskemet.hu/neoform/details/172 útvonalon keresztül.

 

 

A nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett változásról, a változástól számított 10 napon belül tájékoztatnia kell az eljáró hatóságot.

A szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.

Amennyiben a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a szolgáltató a szolgáltatási tevékenységet a jogszabályi előírások be nem tartásával folytatja, bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget ötvenezer forint bírsággal sújtható.

Hatóság:

A hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Szolgáltatási tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet szolgáltató végezhet, amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy – kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartásban szerepel.

 

Bejelentés gazdálkodó szervezet által végzett Ingatlanközvetítői, Ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítői tevékenységre, nyilvántartási adatok módosítása

A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és – közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII.29) Korm. rendelet

A lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI.törvény 

A bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet

 

Kecskemét Település