SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Szálláshely szolgáltatás – Kérelem a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás közhitelű hatósági nyilvántartásba vételére

Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható. A tevékenység bejelentését a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyző felé kell megtenni.

Kulcsszavak: Kérelem a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás közhitelű hatósági nyilvántartásba vételére

Nem üzleti célú szálláshely-szolgáltatást folytatni kívánó jogi személy, magánszemély.

A szükséges nyomtatványt és mellékleteit benyújtani.

Bejelentés elmulasztása esetén közigazgatási szankció megállapítása.

Az ügyintézési határidő 8 nap

Kérelem a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás közhitelű hatósági nyilvántartásba vételére nyomtatvány kitöltése.

A kérelemhez csatolni szükséges:

Kérelem a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás közhitelű hatósági nyilvántartásba vételére illetékmentes

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Vas Megyei Kormányhivatal

Kérelem a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás közhitelű hatósági nyilvántartásba vételére

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

Szombathely Település