04 - Kérelem a jogosult halála esetén fel nem vett ellátás kifizetéséhez (NYF_ELHNY_01)

A jogosult halála esetén az emiatt fel nem vett ellátás kifizetését – a szükséges kérelem kitöltésével – a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér kérheti, egymást követő sorrendben, az elhalálozás napjától számított 1 éven belül. Közös háztartásban élő, a fenti felsorolás szerinti hozzátartozó hiányában a fel nem vett ellátást az örökös veheti fel a hagyatéki végzés vagy öröklési bizonyítvány jogerőssé válásától számított 1 éven belül.

SZÜF, állam, kormány, közigazgatás, ügyfélkapu, adó, igazolvány, hírek, Magyarország, Magyar, Hungary, ügyintézés, elektronikus, űrlap, dokumentum, támogatás, vállalkozás, időpont, időpontfoglalás, hitelesítés, nyilvántartás, okmány, pénzügy, nyugdíj, család, egészségügy, oktatás, kutatás, tulajdon, választás, önkormányzat, elhalálozás, hagyaték, fel nem vett ellátás, elhunyt nyugdíja, NYF_ELHNY_01

Magyarország.hu - Ügyintézés szabadon